INTEGRATED MANAGEMENT POLICIES

Üçsan Plastik, plastik ev eşyalarını, mutfak eşyalarını, saklama kaplarını, saksıları, kedi köpek mama kapları ve sulama kaplarını insana saygılı, çevreye duyarlı, sağlıklı, güvenli ve ihtiyaca uygun ürünler geliştirir ve üretir.
Bu anlamda, bunları geliştirmek için, Yönetim değişen ve gelişen Dünya şartlarına uyum sağlamak, müşteri beklentilerini ve memnuniyetini ön planda tutarak en üst seviyede karşılanmasını temel ilke kabul etmiştir.
Tüm çalışanlarımız çalışma alanının her yerinde gıda güvenliğinden, iş sağlığı ve iş güvenliğinden ve çevre korumasından sorumludur. Amaç, iş yerlerinde insana verilen değerin bir göstergesi olduğu kadar, iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğacak zararı, çevresel etkilerin kirlenmeyi en aza indirecek şekilde ve bunların görünür ve gizli maddi ve manevi maliyetlerini ortadan kaldırmaktır. Mevcut yasalara uymak zorunda olduğumuz ve bunun bir insanlık görevi olduğu unutulmamalıdır.
İşletme üst yönetimi, iş sağlığı ve güvenliğinde gıda güvenliğinde ve çevre yönetiminde işinin uzmanı olan bir yetkili görevlendirmiştir. Buna bağlı olarak iş kazaları sonucunda oluşan istenmeyen yaralanma, sağlığın bozulması vb. olayların en aza indirgenmesi hatta yok edilmesi gıda güvenliğinin sağlanması ve çevreye en az zarar verilmesi hatta yok edilmesi gerektiğinin bilincindedir. Eğitimlerle tüm personelin bilinçlendirilmesi, katılımının sağlanması, Politika ve hedefleri belirleyerek buna uygun çalışılmasını sağlayarak sürekli gözden geçirme faaliyetlerini yerine getirerek en iyiyi elde etmeye çalışmaktadır.
Gelişen ve değişen dünya şartlarına uyarak sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi, gerekli alt yapı ve kaynakları sağlamayı, yasal yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getirmeyi taahhüt etmektedir. Kuruluşumuzun bağlamı tüm süreçlerde ele alınarak ilgili Riskler ve Fırsatlar tanımlanmıştır.
Entegre yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini ve şartlara uygunluğun sağlanması, Belirlenen entegre yönetim sistemi hedeflerinin gözden geçirilmesinin sağlanması,
Çalışanlarımızın bu bilgilere ulaşabilmesi ve iletişimin en iyi şekilde anlaşılmasının sağlanması,
Tüm çalışanlarımızın katılımı ile sürekli gelişim ve değişim gösteren bir Dünya şirketi olmaktır.
MİSYONUMUZ
İnsan sağlığını ve çevreyi ön planda tutarak plastikten mamul ev eşyalarını, mutfak eşyalarını, çiçek saksılarını, kedi köpek mama kaplarını ve sulama kaplarını en kaliteli şekilde üreterek, müşteri beklentilerini ve memnuniyetini sağlamaktır.

VİZYONUMUZ
Üçsan olarak gelecekte gelişen Dünya şartlarına uyumu sağlarken ürünlerimizde kalite farklılığını yaratarak bir adım önde olmaktır.